OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenet ehdokkaina eduskuntavaaleissa 2019

Pia Lampola – Sirkku Ingervo –  Mika-Erik Walls – Ulla Kaukola – Leni Pispala – Ilona Toivanen – Johanna Vendelin – Jaakko Rainio – Kai-Ari Lundell – Tuulikki Vuorinen – Säde Tahvanainen – Loviisa Kaartokallio – Meri Vilen – Tuomas Kauppinen – Jani Méling – Hannu Laaksonen – Irma Pahlman – Minna Hyytiäinen – Annele Wiman – Tarja Edry – Inka Hopsu – Mervi Katainen – Raija Vahasalo – Marita Knevel – Johanna Sydänmaa – Siri Ahokas


Pia Lampola
Ammattiopettaja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
01 Helsingin vaalipiiri
http://pialampola.fi/
@plampola

Koulutus tulee olla tasa-arvoista ja koulutus kuuluu kaikille. Rahoitusta on leikattu ammattikoulutuksesta. Yhteiskuntamme tarvitsee uusia ammattilaisia ja tulevaisuuteen tähtäävää tutkimuksia. Kansanedustajana haluan kehittää tulevaisuuden koulutusta yhteiskuntamme ja oppijan hyväksi. Kiinnittäisin ammattikoulutuksen arvostukseen kehittämällä yhteistyötä työelämän kanssa aidosti kaikilla aloilla.


Sirkku Ingervo
KM, erityisopettaja, luokanopettaja, oppilaanohjaaja
Vasemmistoliitto
01 Helsingin vaalipiiri
www.sirkkuingervo.fi
https://www.facebook.com/ingervosirkku/
https://twitter.com/sirkkuingervo

Taistelen tasa-arvoisen maksuttoman koulutuksen, reilun perhepolitiikan ja puhtaan ilman puolesta!
Olen sitkeä koulutuksen, lähiöiden ja yksinhuoltajien puolustaja. Kokemusta jo 25 vuotta kuntapolitiikassa.
Pidetään huolta maailman parhaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseista! Homekoulut kuntoon! Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Heikomman puolella.


Mika-Erik Walls
Lukion lehtori, kasvatustieteen lisensiaatti, oppimistutkija
Vasemmistoliitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
http://www.mikaerikwalls.fi
https://www.facebook.com/mikaerikwalls
https://www.instagram.com/mikaerikwalls
https://twitter.com/mikaerikwalls

Koulutus: KL, FM, kieltenopettaja. Työura: opetusalalla jo 32 vuoden ajan niin erityis-, perus- kuin lukio-opetuksessa ja tutkijana. Lukion lehtorina Helsingissä v. 1996 alk. Luottamustehtäviä: 2017-21 toimin valtuuston ohella mm. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Eduskunnassa tärkein tavoite on puolustaa vakan, opetuksen ja tutkimuksen resursseja sekä pitää huolta sisäilma-asioista!


Ulla Kaukola
lehtori, filosofian maisteri, ekonomie kandidat
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
02 Uudenmaan vaalipiiri
http://www.ullakaukola.fi/
https://www.facebook.com/UllaKaukolaUKK/?ref=settings
https://twitter.com/UllaKaukola

Koulutus on investointi, ei meno. Sen laadusta ja maksuttomuudesta on pidettävä kiinni. Myös aikuisten opiskelua ja ammatin vaihtoa on tuettava. Kukaan nuori ei saa jäädä pelkän peruskoulun varaan. Koulutus ja tutkimus tarvitsevat vahvan perusrahoituksen, sillä luotettava tutkimus on tiedon perusta. Kansanedustajana puhun aina koulutuksen ja sivistyksen tärkeydestä ja huolehdin rahoituksesta.


Leni Pispala
Erityisluokanopettaja, KM
Vihreä liitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.lenipispala.fi
Facebook /lenipispala
Instagram @leni.pispala

Tahdon olla palauttamassa koulutuspolitiikan suuntaa oikeaksi. Massiiviset leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat rikkoneet lupauksen jokaisen lapsen ja nuoren yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat työstäni johtuen, vammaisten oikeudet ja mahdollisuudet yhdenvertaiseen koulutukseen.


Ilona Toivanen
Yläasteen laaja-alainen erityisopettaja, kasvatustieteiden maisteri (KM)
Vihreä liitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.ilonatoivanen.fi
www.facebook.com/ilonatoiv

Työskentelen Jokelan yläasteella Tuusulassa ja olen huolissani siitä, miten monet nuoret syrjäytetään yhteiskunnassamme. Tarjoamalla laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opinnot ennaltaehkäisemme tätä.
Tämä vaatii riittävästi aikaa oppilaan kohtaamiseen ja kohdennettua tukea erilaisten vaikeuksien kanssa painiville nuorille.


Johanna Vendelin
Filosofian tohtori, AmO, peruskoulun lehtori
Liberaalipuolue – Vapaus valita
01 Helsingin vaalipiiri
johannavendelin.net
https://twitter.com/JohannaVendelin
https://www.facebook.com/liberaalitohtori

Päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon. Koulutukseen ja tieteeseen on panostettava, jotta Suomi ei tipahda länsimaiden kehityksestä. Koulutussäästöjen aiheuttamat heikennykset on korjattava. Erityistukeen on resursoitava nykyistä enemmän ja joustavat tasoryhmät on palautettava. Ammatillisessa koulutuksessa lähiopetusta on lisättävä, koska ideologia itseohjautuvuudesta ei toimi.


Jaakko Rainio
Rehtori, liikuntatieteiden maisteri.
Kansallinen Kokoomus
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.jaakkorainio.fi
https://www.facebook.com/JaakkoRainio2019/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/JaakkoRainio

Koulutus ja laaja yleissivistys ovat maamme selkäranka. Haluan edistää maksutonta esiopetusta ja maksutonta toisen asteen opiskelua. Maamme opettajat ovat maailman parhaiten koulutettuja ja päteviä työntekijöitä. Tarvitsemme terveet koulurakennukset ja kannustavaa johtamista sekä ihmisten tukemista. Digitalisaatio on oppimisen ja työskentelyn apuväline, ei isäntä.


Kai-Ari Lundell
luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaiset
02 Uudenmaan vaalipiiri
http://kaiarilundell.blogspot.com
https://properuskoulu.blogspot.com
https://web.facebook.com/lundellkaiari/

Koulutuksellinen tasa-arvo on tärkeää. Kaikille lapsille ja nuorille on annettava yhtäläisen hyvät eväät tulevaisuutta varten. Peruskoulu sekä laadukas ja maksuton kouluruokailu ovat hyviä asioita.
Osaamisen tason pudotus on pysäytettävä. Koulutuksen rahoituksesta on pidettävä huolta sen joka tasolla.


Tuulikki Vuorinen
Lehtori sosiaali- ja terveysala, TtM, sairaanhoitaja-diakonissa
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
02 Uudenmaan vaalipiiri
https://vaalit.kd.fi/2019/
https://www.facebook.com/tuulikki.vuorinen

Huomispäivän Suomea rakennetaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulutuksessa oppija kohdataan yksilönä ja kaikilla on mahdollisuus saada uusia elämän eväitä. Siellä opitaan asettumaan toisten asemaan, lukemaan kriittisesti ja väittelemään sivistyneesti. Varhaiskasvatuksesta väitöstilaisuuteen ulottuvalla korkeatasoisella koulutuksella luodaan empaattinen ja sivistynyt Suomi.


Säde Tahvanainen
KM, erityisluokanopettaja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
02 Uudenmaan vaalipiiri
http://sadetahvanainen72.puheenvuoro.uusisuomi.fi
https://m.facebook.com/sade.tahvanainen
https://twitter.com/@SadeTahvanainen

Suomi tarvitsee osaamista ja osaajia. Maamme nousi koulutuksen ja tutkimuksen avulla kehitysmaasta länsimaiseksi tietoyhteiskunnaksi. Nyt osaamisemme pohja on rapautumassa. Tarvitaan käänne takaisin positiiviselle uralle. Koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Haluan vaikuttaa erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen kehittämiseen; erityisopetukseen & varhaiseen tukeen.


Loviisa Kaartokallio
KM, luokanopettaja
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.loviisakaartokallio.com
www.facebook.com/lkaartokallio
Twitter: @loviisa_loviisa

Koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa. Perusopetuksen suuria ryhmäkokoja tulee pienentää. Perusopetusryhmiin tarvitaan lisää aikuisia ja moniammatillisuutta, jotta oppilaiden tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan. Tämä tarkoittaa laajempia erityisopettajapalveluita ja enemmän avustajia tukemaan oppilaita oppimisprosessissa. Tavoitteeksi tulee asettaa myös kuraattorien määrän lisääminen.


Meri Vilen
KM luokanopettaja, toimittaja
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
01 Helsingin vaalipiiri
www.merivilen.fi
https://www.facebook.com/meri.rawstorne

Olen maailmaa monelta kantilta katsonut luokanopettaja – toimittaja – valokuvaaja – agrologi ja neljän lapsen äiti.
Olen työurani varrella opettanut eskarilaisia, alakoululaisia, erityisluokkaa, maahanmuuttajia, toisen asteen opiskelijoita sekä ammattikorkekouluopiskelijoita. Tämän hetkisessä työssäni toimittajana kirjoitan paljon koulutukseen, lapsiin ja nuoriin liittyvistä teemoista.


Tuomas Kauppinen
Luokanopettaja, KM
Suomen Keskusta
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.facebook.com/ehdokaskauppinen
www.instagram.com/kauppisentuomas/
https://www.youtube.com/channel/UCwxOJAbsu8C0SWUSCLzpozw?view_as=subscriber

Laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus ovat Suomen menestyksen peruskiviä. Paras tapa kehittää on koulutuksen rahoituksen lisääminen leikkausten sijasta. Myös opettajankoulutusta ja tutkimusta tulee rahoittaa nykyistä enemmän. Maailman parasta koulujärjestelmää ja parhaita oppimistuloksia ei saada takaisin leikkauksilla. Niillä näivetetään sekä opetus että oppiminen, opettajat ja oppilaat.


Jani Méling
Kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, rehtori
Vihreä liitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.janimeling.fi
https://www.facebook.com/melingjani/
https://www.instagram.com/janimeling/

Koulutus on paras tapa ennaltaehkäistä eriarvoistumista. Seuraavan hallituksen tehtävänä on palauttaa koulutuksen ja tutkimuksen kokonaisrahoitus sille tasolle, missä se oli ennen Sipilän hallituksen leikkauksia. Tulevaisuudessa koulutuksen rahoitusta sekä rahoitusta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin on lisättävä edelleen. Riittävät tukipalvelut kuten toimiva oppilashuolto on taattava kaikille.


Hannu Laaksonen
Peruskoulun lehtori, KM
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
02 Uudenmaan vaalipiiri
facebook: hannu laaksonen eduskuntaan
www.laakshan.fi
twitter:@HannuLaaksonen4

Minulle tärkeitä ovat: koulutus, innovaatiopolitiikka ja pojat. Perusopetuksen laadun kehittämiseksi, tavallisten opettajien ääni tulee kuulua varhaiskasvatuksesta yliopistoon. Nyt on lisättävä resursseja koulutukseen ja innovaatiopolitiikkaan. Sijoitus perustutkimukseen luo työtä. Pidetään pojat mukana. 73 maan Pisa-tutkimuksessa: tyttöjen ja poikien välinen osaamisero suurinta Suomessa.


Irma Pahlman
Oikeustieteen tohtori, varatuomari, yliopettaja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.irmapahlman.fi
https://facebook.com/irmapahlman
https://twitter.com/irmapahlmanJoksisella

Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvään varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja opintoihin toisella asteella, korkeakoulussa tai yliopistossa. Sivistysvaltiossa tarvitaan myös tutkimusta. Saatan resurssit asialliselle tasolle.


Minna Hyytiäinen
toiminnanjohtaja, kasvatustieteen maisteri, Taiteen perusopetusliitto TPO ry hallituksen varapj.
Vihreä liitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
https://www.minnahyytiainen.fi/
https://www.facebook.com/minnahyytiainenvihreat/
https://twitter.com/MinnaHyytiainen

Koulutus on Suomen luonnonvara. Taide- ja taitoaineet tarvitsevat puolestapuhujansa. Koulutuksen arvon palauttaminen merkitsee koulutusleikkausten korjaamista ja koulutuspoliittisen suunnan ja ohjauksen täsmentämistä. Jokaisen kunnan ja jokaisen opettajan tulee tietää, mitä heiltä odotetaan. Tätä tulee tukea täydennyskoulutuksella sekä antamalla edellytykset opetuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.


Annele Wiman
varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja -asiantuntija, kouluttaja
Liike Nyt
02 Uudenmaan vaalipiiri
https://liikenyt.fi/ehdokkaat/annele-wiman/
www.facebook.com/ Annele Wiman Liike Nyt

Lasten aito osallisuus yhteiskunnassamme tarkoittaa sitä, että lasten tarpeisiin vastataan aidosti, läsnäolevasti ja juuri silloin kun lapsella on tarve. Aito inkluusio rakennetaan riittävistä resursseista ja ammattitaidosta. Aito hyvinvointi koostuu myötätunnosta, empatiasta ja toisista huolehtimisesta. Laadukas lapsuus tarvitsee viisaita, vahvoja ja vastuuntuntoisia päättäjiä.


Tarja Edry
KM, rehtori
Suomen Keskusta
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.tarjaedry.fi
www.facebook.com/tarjaedry
www.twitter.com/edrytarja

Me suomalaiset pärjäämme hyvällä kasvatuksella, laadukkaalla koulutuksella, korkealla osaamisella ja sivistyksellä. Tämä on kaiken hyvinvointimme perusta. On aika laittaa perusta kuntoon. Ilman hyvinvointia ei tule oppimista. Ennaltaehkäisevässä perhetuen kehittämisessä riittää edelleen tekemistä. Nuorille tulee luoda näköaloja ja räätälöidä oppimisen polkuja jokaiselle henkilökohtaisesti.


Inka Hopsu
Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Vihreä liitto
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.inkahopsu.fi
https://twitter.com/InkaHopsu
www.facebook.com/inkahopsuvihreat/

Laadukas koulutus on hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen menestyksen elinehto. Koulutusleikkaukset kolahtivat eniten ammatilliseen koulutukseen, kuntien tiukka taloustilanne taas painaa perusopetusta, lukiokoulutusta ja varhaiskasvatusta. Sisäilmaongelmaiset tilat eivät auta asiaa. Sivistys, opetus ja tutkimus tarvitsevat vaaleissa puolustajia, maailman paras koulu arvon palautuksen!


Mervi Katainen
VTM, aineenopettaja
Kansallinen Kokoomus
02 Uudenmaan vaalipiiri
mervikatainen.fi
www.facebook.com/mervintiimi
twitter.com/mervikatainen

Sivistys, koulutus ja osaaminen ovat Suomen tärkeimmät kilpailuvaltit. Emme voi kilpailla kansainvälisesti raaka-aineilla tai työvoimalla, mutta osaamisella voimme. Väestön korkean osaamistason lisäksi tarvitsemme tutkimusta ja innovaatioita uusien suomalaisten menestystarinoiden synnyttämiseksi. Koulutus on myös paras mahdollinen työttömyysturva!


Raija Vahasalo
opettaja, rehtori, kansanedustaja sivistysvaliokunnassa
Kansallinen Kokoomus
02 Uudenmaan vaalipiiri
https://www.vahasalo.fi
https://www.facebook.com/vahasalo
https://www.twitter.com/vahasalo

– Tuore kokemus opettajana ja rehtorina paljasti, miten säätämämme lait toimivat käytännössä.
– Varhaiskasvatukseen maksuton kaksivuotinen esiopetus. Kasvun ja oppimisen tuki on kirjattava lakiin.
– Oppilashuoltolaki ja kolmiportainen tuki on uudistettava.
– Perusopetus joustavammaksi, opettajille työrauha.
– Toisen asteen rahoitusta on lisättävä.
– Amisreformia on seurattava,puutteet korjattava.Marita Knevel
KM luokanopettaja, johtoryhmän jäsen Kanniston koulussa
Liike Nyt
Uudenmaan vaalipiiri
www.maritaknevel.fi
https://www.instagram.com/maritaknevel/
https://www.facebook.com/KnevelMarita/?modal=admin_todo_tour

Koti- ja varhaiskasvatusta on tuettava. Koulutus on avainasemassa huomispäivän Suomen rakentamisessa. Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvunsa ohjaamiseen vankan tiimin välittäviä ja hyvinvoivia aikuisia. Jokaisen koulutus & osallistaminen on pystytävä räätälöimään vaikka yksilöllisesti työllistymiseen saakka. Tiede & tutkimus on nostettava arvoon, joka niille kuuluu. Säästöleikkausten on loputtava!


Johanna Sydänmaa
Liikunnan ja terveystiedon lehtori, opinto-ohjauksen opiskelija, kaupunginvaltuutettu
Vihreä liitto
01 Helsingin vaalipiiri
www.johannasydanmaa.fi
www.facebook.com/johannasydanmaa1/
twitter.com/johannasydanmaa

Seuraavan hallituksen tulee ottaa koulutus ja varhaiskasvatus kärkiteemoikseen. Koulutus on parhain tae syrjäytymisen ehkäisyyn, siksi toisen asteen koulutuksen tulee edetä asteittain kohti maksuttomuutta. Helsinki on askeleen edellä muita, itse tein aloitteen liikuntapaikkojen maksuttomasta käytöstä toisen asteen opiskelijoille – eriarvoisuus näkyy tilanteissa, joissa raha on kyseessä.


Siri Ahokas
kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, lastentarhanopettaja
Kansallinen Kokoomus
02 Uudenmaan vaalipiiri
www.siriahokas.fi
www.facebook.com/siri.ahokas
@siristyy

Elinikäisen oppimisen mahdollistava koulutusjärjestelmä on yhteiskuntamme helmi. Panostus varhaiskasvatuksen laatuun sekä esi- ja perusopetukseen on osaamisen peruspilari. Riittävät tuntimäärät, jatkuvuus nivelvaiheissa, oppimisen varhainen tuki ja oppilashuolto, painotetut oppimisen mahdollisuudet, lukutaito ja pedagoginen osaaminen ovat minulle avainsanoja. Terveet tilat ovat kaiken lähtökohta.