Yleissivistävät opettajat

YSI-jaosto keskittyy Pääkaupunkiseudun peruskoulujen, lukioiden ja yleissivistävän aikuisopetuksen opettajien edunvalvontaan. Jaosto seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa, kartoittaa muutostarpeita ja epäkohtia sekä pyrkii ratkaisemaan edunvalvonnallisia haasteita. Jaosto tukee paikallista edunvalvontaa ja tekee aktiivista yhteistyötä omien sidosryhmiensä kanssa.

YSI-jaostoon kuuluu neljä jäsentä jokaisesta kolmesta suomenkielisestä Pääkaupunkiseudun opettajien yleissivistävästä ammattiyhdistyksestä (Helsinki HOAY, Vantaa VOAY, Espoo ja Kauniainen EKOAY). Lisäksi jaostoon kuuluu kaksi jäsentä ruotsinkielisen yleissivistävän opetuksen opettajista (Finlands Svenska Lärarförbund FSL).

Seuraava jaoston kokous on 2.5.2018.

 

OAJ julkaisi elokuun alussa Vipu-sovelluksen, joka auttaa jäseniä suunnittelemaan ja seuraamaan työajan käyttöä. Mitä hyötyä siitä on opettajille ja esimiehille?
Elokuun ensimmäisenä päivänä julkaistu Vipu herätti heti paljon kiinnostusta. Mikä Vipu on ja mitä hyötyä siitä on? Katso videolta OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin vastaukset näihin ja muihin Vivusta esitettyihin kysymyksiin.
Kirjaudu ja ota Vipu käyttöön osoitteessa vipu.oaj.fi!

Valmistuvien infotilaisuuksia aineenopettajaopiskelijoille

OAJ Pääkaupunkiseudun yleissivistävä jaosto järjestää keväällä 2017 kaksi aineenopettajaopiskelijoille suunnattua infotilaisuutta.

Torstai 30.3.2017 Viikin normaalikoulu klo 11.30 – 13.00

Torstai 20.4.2017 Ratakadun Norssi klo 14.30 – 16.00.

Opettajanvirkoja haettavan

Pääkaupunkiseudun kuntien opettajanvirat ovat haettavissa.

Espoo
https://www.tyonhaku.espoo.fi/OpenJobs.asp

Helsinki
https://www.erekryhelsinki.fi/OpenJobs.asp

Kauniainen
http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat

Vantaa
https://www.tyonhaku.vantaa.fi/

Kunta-alan kohtalo jäi auki

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhä halukkaita neuvottelemaan keinoista, joilla vuodelle 2017 kohdistuvat, kiky-sopimuksesta aiheutuvat lisäleikkaukset voitaisiin torjua.
Neuvottelujärjestö JUKO:n ja OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan nyt seuraavaksi katsotaan, että valtio talousarvioesityksellään toteuttaa täysimääräisesti kilpailukykysopimusta, kun se kohdistaa kuntien rahoitukseen lisäleikkauksia.
Järjestöt ovat vaatineet, että budjettiesityksen yhteisvaikutus kuntatalouteen asettuu neutraaliksi.
– On vaikea nähdä, että meillä olisi edellytyksiä allekirjoittaa kilpailukykysopimusta ensi maanantaina, ellei näin ole. Jos pääsopijajärjestöjen nimet puuttuvat, nykyisten virka- ja työehtösopimusten voimassaolo päättyy 31.1.2017.
– Uskon kuitenkin, että vielä on löydettävissä ratkaisu, joka on kunta-alalle kohtuullinen. Eläkemaksujen kautta asian hoitaminen olisi ongelmallista, sillä se murentaisi eläkemaksupohjaa, Luukkainen toteaa.
– OAJ on pettynyt siihen, ettei hallitus perunut tai edes lykännyt ammattikoulutukseen kohdistuvia 190 miljoonan euron jättileikkauksia. On ristiriitaista, että samanaikaisesti kun hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä, se aiheuttaa itse tuhansien opettajien työttömyyden ja siten työttömyysturvamenojen kasvun jopa 25 miljoonalla eurolla.
OAJ kiittää sitä, etteivät varhaiskasvatuksen maksut nouse. Seuraavana askelena tulee olla maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus yli kaikille 3-vuotiaille lapsille.
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408917487318&page_name=Kunta-alan+kohtalo+jai+auki

YSI-jaoston kokousaikataulu syksyllä 2016

YSI-jaosto kokoontuu syksyllä 2016 seuraavasti:

Torstai 8.9.

Torstai 13.10..

Torstai 24.11.

Jaosto kokoontuu tarvittaessa myös 15.12.

Kokoukset ovat Akavatalon Erkka-kokoustilassa klo 17.30. – 19.30.

Uusien opettajien palkkaaminen lukuvuodeksi 2016–2017

Helsinki, Espoo ja Vantaa jatkavat käytäntöä palkata uudet opettajat vasta ensimmäisestä suunnittelupäivästä tai koulu-/oppilaitostyön alusta. Osa näistä työnantajista ilmoittaa viranhakuilmoituksissaan palvelussuhteen alkavan epämääräisesti ”elokuussa 2016”. Alkamisajankohdan tulisi olla selkeä, jottei se jätä viran alkamisajankohtaa valinnasta päättävien myöhempään harkintaan tai harhauta hakijaa luulemaan, että palvelussuhde alkaa elokuun alusta.

Erityisesti näissä tilanteissa työnhakijan pitää olla tarkkana. Hakeuduttaessa töihin sellaiseen kuntaan, jossa poikkeavaa työn aloitusajankohtaa on syytä epäillä, tulee hakijan huomioida seuraavat asiat:

–    Selvitä uuden työnantajan palkkaamiskäytäntö ja työn tarkka aloitusajankohta.

–    Ole erityisen tarkka, kun vaihdat työnantajaa kunnasta toiseen.

–    Varmista edeltävästä virasta irtisanoutumisen ajankohta, jottei palkanmaksuun tule katkosta.

–    Huomioi, että uutena opettajana menetät liki kahden viikon palkan.

–    Opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta kun palkanmaksukin alkaa.

–    Opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilastietoja ennen palvelussuhteen alkua.

–    Vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta.

–    Opettajan ei tule tehdä töitä ennen palvelussuhteen alkamista.

Mikä on opettajien kohtalo?

17.2 Akavatalon valopihalla on erittäin tärkeä järjestötilaisuus. Saat tietää missä tällä hetkellä mennään yhteiskunnassa ja mitä tapahtuu yhteiskuntasopimus-rintamalla, mihin varaudumme ja mitä seuraa. Ottakaa koulultanne opekaverit mukaan ja tulkaa kuulemaan ajantasaisin tieto opettajien työehtojen tulevaisuudesta. Ilmoittautumiset osoitteessa https://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat-kauppa/

Ylioppilaskunnan laulajien joulukonsertti EKOAY:n, HOAY:n ja VOAY:n jäsenille nyt vain 10 €!

Mitä opettajan työhön liittyviä muutoksia on mahdollisesti tulossa vuonna 2016. Siirrymmekö vuosityöaikaan? Mitä tapahtuu vuosilomaoikeudelle? Mitä seurauksia lisääntyneellä maahanmuutolla on opettajan työn kannalta? Millainen on opettajien työllisyystilanne jatkossa?

Askarruttaako mieltäsi jokin muu asia? Lähetä kysymyksesi etukäteen, niin saat tilaisuudessa huolellisesti valmistellun vastauksen.Tule OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston järjestämiin edunvalvonnallisiin iltamiin lauantaina 19.12.2015 klo 13.00-14.30.

Ohjelmasta huolehtivat alueasiamies Jaana Alaja sekä OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston puheenjohtaja Timo Saavalainen.

Tapahtuma järjestetään Oluthuone William K:ssa osoitteessa Annankatu 3, Helsinki.Tarjoilla on glögiä ja tapas-lautanen.

Lukukauden päätteeksi OAJ Pääkaupunkiseutu haluaa tarjota sinulle mahdollisuuden rauhoittuatarjoamalla lipun Ylioppilaskunnan Laulajien perinteiseen ja tunnelmalliseen joulukonserttiin, jokajärjestetään läheisessä Johanneksen kirkossa. Konsertti alkaa klo 15.00.Konserttiliput jaetaan William K:ssa.

Kaikki tämä nyt vain 10 €!

Lähetä mahdollinen edunvalvontaa koskeva kysymyksesi 3.12.2015 mennessä osoitteeseen timo.saavalainen@hoay.fi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.12.2015 mennessä osoitteessa https://oajpaakaupunkiseutu.fi/ta…/edunvalvonnalliset-iltamat.

Helsingin määräaikaisten opettajien kesäpalkka säilyy

Helsingin opetusvirasto on luopunut suunnitelmista leikata määräaikaisten opettajien palkkaa kesän ajalta. Viraston yleistä säästötavoitetta yritetään saavuttaa nyt muilla toimilla. HOAY on erittäin tyytyväinen siihen, että määräaikaisten opettajien palkkaus hoidetaan jatkossakin asianmukaisella tavalla. Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on hyvin tyytyväinen, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen merkitys ja työnantajakuvan tärkeys hyvien opettajien rekrytoinnissa.

Vertaismentorointi

YSI-jaostossa on keskusteltu opettajien vertaismentorointiin liittyvästä edunvalvonnasta. Jaoston edustajat järjestivät vertaismentoriopettajien kuulemistilaisuuden 6.3. Tilaisuudessa pohdittiin vertaismentoroinnin tehtävänkuvaa ja korvausmahdollisuuksia.