Edunvalvontaa ja tukea – lähellä sinua!

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000 henkilöjäsentä. Yhdistykseen kuuluvat myös alueen FSL:n jäsenet. OAJ Pääkaupunkiseutu on perustettu 6.4.2011.

Lue tuoreimmat opetusalan uutiset OAJ:n uutiskirjeestä!
*****************

 

Ajankohtaiset ammatillisen koulutuksen hankejulkaisut

28.1.2016 julkistettiin Arviointihankkeiden päätöstilaisuudessa ”Liikettä niveliin, uskallusta uudistuksiin” kaksi  Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamista arviointihankkeista:

Liikettä niveliin – Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuusAmmatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamisprosessin arviointiTilaisuus kesti n. 4 h ja on katsottavissa www.karvi.fi osoitteesta. Avauksen suoritti opetus- ja kuttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.Molemmat arvioinnit ovat sekä kirjallisina julkaisuina että ladattavissa Karvin sivuilta.

Kannattaa tutustua!

Huippusuosittu KOPE-koulutus lähestyy

Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa vasta 2.2.2016 klo 7.00. Etukäteen ei voi ilmoittautua! Ilmoittautumisen yhteydessä muista ilmoittaa syntymäaikasi ”lisätiedot” kohdassa laivayhtiötä varten.

Koulutus järjestetään Tallinnassa Eurooppa hotellissa 12.-13.3.2016. Kohderyhmänä on yli 40-vuotiaat ja/tai yli 15-vuotta opetusalalla työskennelleet OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenet. Etusijalle ne, jotka eivät ole vielä KOPE-kolutukseen osallistuneet. Koulutuksen mainos ja tarkempi ohjelma liitteenä KOPE 12.-13.3.2016 MAINOS

 

Aktiivinen jäsen-kilpailu jatkuu

Hei kaikki jäsenet! Muistattehan, että alueyhdistyksellämme on ollut jo jonkin aikaa käynnissä aktiivinen jäsen-kilpailu. Kilpailun säännöt menevät siis näin: Aina kun osallistut meidän OAJ Pääkaupunkiseudun järjestämään tilaisuuteen saat osallistumisestasi leiman aktiivinen jäsen-passiin. Kolmella leimalla saat kaksi leffalippua. Tämän lisäksi kaikkien aktiivisen jäsen-passin palauttaneiden kesken arvotaan kevätkokouksen yhteydessä kahden hengen yöpyminen Haikon kartanossa. Kannattaa siis osallistua järjestämiimme koulutuksiin, tapahtumiiin sekä kokouksiin :)

OAJ:n valtuusto oli koolla 25.-27.11.2015

OAJ:n valtuuston syyskokous pidettiin tänä syksynä Vantaalla. Käsiteltävinä aiheina oli toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016. Edellisten lisäksi käsiteltiin ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöasioita, joista valtuutetut pyysivät eniten puheenvuoroja. Valtuuston kokouksessa tehtiin myös 8 ponsiesitystä asioista, joihin valtuutetut haluavat OAJ:n panostavan toiminnassaan.

Pääkaupunkiseudulla on 29 OAJ:n valtuutettua eri opettajaryhmistä. Valtuutettumme olivat hyvin näkyvillä valtuuston kokouksessa pitämällä puheita eri aiheista, mm. järjestörakenteesta, pitkien lomien lyhentämisestä, lukion ja tuntiopettajien asemasta. Huomiota herättävin ”puheista” oli Sami Nurmisen esittämä ja Gretel Ruuskasen tulkkaama lauluesitys, joka oli tehty OAJ pääkaupunkiseudun linjauksen mukaan ostovoimantasausjärjestelmästä.

PKSn laulu”Pääkaupunkiseudun opettaja, maksaa yhä pientä kaksiota.
Kun kollegansa Kainuussa, on vapaa talon veloista.
Vantaa, Espoo sekä Helsinki, maksaa eläminen hirveesti.
Vaan kollegansa Lapissa on uuden auton ratissa.
(Mut) saan kehittää saan, tehdä monta HOIKSiaa!
Digilikka, ilmiö, Suomi nousuun, Se on selviö.

On meillä paljon kouluja, toki iso osa homeessa.
Myös Pääkaupunkiseudulla, yskii, yskii opettaja.
Vois toki muuttaa muualle, ehkä Itä-Suomen suunnalle.
Mut kuka sitten opettaa? Ja täällä mua tarvitaan.
(Mut) saan kehittää saan, tehdä monta HOIKSiaa!
Digilikka, ilmiö, Suomi nousuun. Se on selviö”.

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä aloitti strategiatyön valmistelun kehittääkseen OAJ:n toimintaa. Mille pohjalle strategiaa rakennetaan, mikä on tavoitteemme sekä millä keinoin näihin tavoitteisiin päästään. Tämä työ aloitettiin tässä valtuustossa ja työtä jatketaan ensi vuoden valtuuston kokoukseen asti, jolloin strategiasta on tarkoitus tehdä päätös.

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen syyskokous Maistraatinportilla 23.11.2015

Tilaisuuden avasi vakuutusyhtiö Turvan Jouni Haukijärvi. Hän kertoi mitä vakuutuksia on tarjolla ja meille kuuluvista alennuksista, joka on 10% liiton jäsenille. Keskittämällä saa heti 17% alennuksen ja 5 vuoden asiakkuuden jälkeen alennus on 20%. Ei ne alennukset vaan se lähtöhinta. Jouni suositteli pyytämään tarjouksen, suurin osa jäsenistä on säästänyt vakuutuksissaan. Heillä on myös liittokasko, joka on vain jäsenille räätälöity, esim. bonusetu ei laske ensimmäisen vahingon sattuessa.

Alueasiamies Jaana Alaja valotti pääkaupunkiseudun erityispiirteitä kasvatuksen ja opetuksen alalla. Koulutukseen kohdistuvat massiiviset leikkausehdotukset kohdistuvat varhaiskasvatukseen, ammatilliseen opetukseen, korkea-asteeseen että aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Niiden vaikutuksia ei ole vielä määritelty tarkasti. Se onkin haastavaa, koska pääkaupunkiseudulla opiskelijoista ei ole pulaa ja täällä voi opiskella lähes mitä tahansa alaa kaikilla koulutusasteilla. Pääkaupunkiseudulle hakeudutaan opiskelemaan ympäri maata ulkomaita myöten.

Ominaispiirteenä on myös runsas yksityisten oppilaitosten ja päiväkotien määrä. Ulkomaisilla yrityksillä on kiinnostusta päästä pääkaupunkiseudun koulutusmarkkinoille. Joidenkin koulutusalojen kilpailutus aiheuttaa myös omat haasteensa. Tekemistä ja valvottavaa siis riittää edunvalvonnassa.

Järjestörakenteen kehittäminen on olennaista alueyhdistyksemme jokaisen jäsenen edunvalvonnan kannalta. Mahdollisen paikallisen sopimisen lisääntyminen ja erilaiset työaika ja palkkauskokeilut pitävät yhdistyksemme jatkuvassa valmiustilassa. Laakereilla ei levätä jatkossakaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Varsinaisen syyskokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen perustajajäsen ja entinen puheenjohtaja Laura Nurminen. Kokouksen  sihteeriksi valittiin Jukka Talvitie sekä pöytäkirjan tarkistajiksi Kaisa Viitanen ja Gretel Ruuskanen. Paikalla todettiin olevan 53 äänivaltaista jäsentä 13 yhdistyksestä.

Kokousväelle esitteli toimintasuunnitelman varapuheenjohtaja Leena Teittinen ja talousarvion puheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti. Molemmat hyväksyttiin korjauksitta kokousväen toimesta. Ainoastaan järjestörakenne ja viestinnän budjetin pieneneminen herätti keskusteua.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna Iso-Kuortti vuosiksi 2016-2017.

Uudet hallituksen jäsenet valittiin vuosiksi 2016-2017

OAO
Venla Olin                                     Timo Ohmero
Eva Kauhanen                            Tarja Koskinen
Leena Teittinen                           Markku Polamo
Elina Byckling                               Riitta Larne
Seppo Kinkki                                Ritva Hautala

YLL
Piia Mänttäri                                Hans-Joachim Schulze

YSI
Timo Saavalainen                        Pekka Lempiäinen
Jukka Talvitie                              Tuomo Laakso
Maritta Virtanen                         Tarja Tuohimaa
Matti kangasniemi                     Antti Piiroinen
Mikko Löyttyniemi                      Aki Saariaho
Gretel Ruuskanen                     Veera Raivio
Matti Jussila                                Piritta Hellberg
Antti Karetie                                Annamari Kolari
Tiina Pesonen                              Kari Kastu

LTOL
Kirsi Sutton                                   Kaisa Viitanen
Salla Sutinen                                Sanna Tilli
Merja Laitinen                              Camilla Ojala

FSL
Joakim Häggström                     Pamela Leka

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhtymä KPMG Oy Ab

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

pidetään OAJ:n väistötiloissa Maistraatinportissa, 2. kerroksessa (os. Maistraatinportti 2, Helsinki ) maanantaina 23.11.2015.

Sääntöjemme 12§ mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille sähköpostitse lähetettävillä kutsukirjeillä. Tämä kokouskutsu on lähetetty puheenjohtajille 3.11.2014.

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 16.45.
ajankohtaisia edunvalvonta-asioita klo 17.30-18.00
Varsinainen kokous alkaa klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ määräämät asiat.

Kokousmateriaali: Kokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. Lisäksi liitteenä ovat hallituksen laatimat toimintasuunnitelmaesitys ja talousarvioesitys kalenterivuodelle 2016, valtakirjapohja sekä jäsentilasto.
OAJ PKS syyskokouskutsu 2015 (1) OAJ PKS_Syyskokouksen esityslista 23.11.2015 OAJ_PKS_Toimintasuunnitelma_2016PKS TA 2016 OAJ PKS VALTAKIRJA syyskokoukseen_2015

Kokousjärjestelyihin liittyen lisätiedustelut puheenjohtajalta (hanna.iso-kuortti@hotmail.com).

TERVETULOA!

OAJ Pääkaupunkiseutu ry:n hallitus
Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja

Työaikailta 26.10.2015

Jaana Alaja, OAJ Pääkaupunkiseudun alueasiamies avasi tilaisuuden puhumalla ensin Suomen talouden tilanteesta ja sen vaikutuksesta opettajien palkkaus-  ja työehtoihin.

 

Illan pääpuhujana tilaisuudessa oli työmarkkina-asiamies Markku Perttunen OAJ:n toimistosta. Hän kertoi ensin viime talvena Sivistystyönantajat ry:n teettämästä vuosityöaikatutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen mukaan vuosityöaikakokeilu ottaa opetusvelvollisuustyöaikaa paremmin huomioon erityisopettajan tehtävän ominaisuudet, mutta ei enää lukuvuosikohtaista työn suunnittelua. Tulokset olivat pääsääntöisesti positiivisia, mutta positiivisten tulosten prosentuaalinen osuus oli vain n. 50-60%. Työaikasuunnittelu ja työajan seuranta ovat olennaisia tekijöitä vuosityöaikamallin onnistumisessa. Markku Perttunen OLYMPUS DIGITAL CAMERAkertoi meille vuosityöaikaneuvottelujen tämän hetkisen tilanteen. Neuvottelut yleissivistävän sekä ammatillisen opetuksen työaikamallista ovat parhaillaan käynnissä. Mahdollisista kokeiluista päättää OAJ:n hallitus.

Venla Olin, HAO ry:n puheenjohtaja, kertoi omia kokemuksia kokonaistyöajasta (OVTES osio C, liite 7). Nykyisessä mallissa yhtenä ongelma on tullut esille se, että työnantaja määrittää jonkin yksittäiseen tehtävään kuluvan ajan viikoittain, joka ei välttämättä riitä työn tekemiseen. Venla Olinista tämä Markku Perttusen esittelemä vuosityöaikamalli kuulosti huomattavasti toimivammalta mallilta.

 

Paikalla oli huoneen täydeltä sekä ammatillisia että peruskoulun opettajia, joita asia eniten tällä hetkellä koskettaa.

 

OAJ Pääkaupunkiseudun YT-päivät Paasitornissa

Jo perinteeksi muodostuneet yt-päivät pidettiin 6.10. 2015 Paasitornissa. Pääkaupunkiseudun YT-yhteyshenkilö Kaarlo Kontro järjesti tilaisuuden nyt viimeistä kertaa siirryttyään eläkkeelle 1.8. alkaen. Päivän aluksi Kaarlo puhui yhteistoiminnan historiasta, yhteistoimintajärjestelmistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Kuntien työsuojeluvaltuutetut ja OAJ Pääkaupunkiseudun jaostojen puheenjohtajat kertoivat toimintansa kuulumiset. Jokaisessa puheenvuorossa kuultiin hallituksen esittämistä säästötoimenpiteistä ja näiden tuomista vaikutuksista kunnissa.

>> Lue lisää

Teatteria tarjolla: Eduskunta III

Ryhmäteatterissa lauantaina 28.11.2015 klo 19

Jäsenhinta 15 € (normaalihinta 30 €)
Ilmoittaudu alueyhdistyksen sivujen kautta: http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat-kauppa/
Ilmoittautuminen alkaa 8.10.2015 klo 9.00 ja päättyy 21.10.2015 klo 16.00
Peruutukset ilman lisäveloitusta viimeistään 20.11., tämän jälkeen ilman
lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista veloitamme koko lipun hinnan.
Mainoksessa tarkemmat tiedot: Eduskunta III

OAJ on the Road 24.9.2015 Espoo

image4OAJ on the Road-tapahtuma saapui torstaina 24.9.2015 Espooseen, kauppakeskus Selloon. Iltapäivän yleisötapahtuma keräsi OAJ:n pisteeseen runsaasti kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostunutta kauppakeskusyleisöä. Yleisöllä olikin mahdollisuus testata tietonsa Pisavisassa, keskustella paikallisten opettajien kanssa koulutuksen nykytilasta sekä kuulla eri opettajaryhmien, työnantajan, vanhempainliiton, kansanedustajan sekä nuorten näkemyksiä hyvinvoinnista kasvatuksen ja koulutuksen eri asteilla. Päivän teema ja maassamme vireillä olevat opetusalaa koskevat leikkaukset herättivätkin vilkasta keskustelua kauppakeskusyleisön ja paikalla olevien opettajien kesken.

>> Lue lisää

OAJ on The Road-päivätapahtumassa 24.9.2015 mukana myös Sats-Elixia

Sats-Elixia on mukana myös OAJ on The Road-tapahtumassa 24.9.2015 päivätilaisuudessa Sellon kauppakeskuksessa klo 13-17. Sats-Elixian pisteestä saatat saada OAJ:n jäsenkorttia näyttämällä jotain pientä extraa. Lisää tarjouksesta: OAJ_info_170915_A4 (1)

Olettehan muistaneet ilmoittautua iltatilaisuuteen Glo-hotel Sello 9. krs. klo 18.00 -19.30 ?
Iltatilaisuuden teema on Työhyvinvointi, olosuhteet ja oikeusturva. Illassa mukana myös Olli Luukainen.
Tarkempi ohjelma löytyy täältä: OAJ on the Road_ohjelma_espoo 2015

Mielenilmauksen tunnelmaa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OAJ:n materiaalinjakopisteellä kävi kuhina ja ilmapallot sekä kyltit hävisivät nopeasti osallistujien käsiin. Matkalla Rautatientorille juna-aseman katoksen alla oli sadetta pitämässä Nokialaisia lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, jotka olivat koristaneet sadevaatteensa karhun murinalla ja tassuilla. Vihainen murina oli kohdistettu kolmeen ässään.

 

 

Rautatientorille kävellessä menimme junien ohi OLYMPUS DIGITAL CAMERA hiljaisuus oli huomattava,mikä nosti jännittynyttä tunnelmaa. Rakennuksen sisälle päästyämme alkoi valtava kuhina ja äänen määrä nousi huomattavasti.

>> Lue lisää

Petri Lindroos, OAJ:n neuvottelujohtaja kävi vieraana alueellisten tiedottajien koulutuksessa

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPetri Lindroos saapui kertomaan taustaa mielenilmauksen syistä ja keitä OAJ:n jäseniä nämä heikennykset koskevat. Monet tiedotusvälineet kertovat, etteivät heikennykset koske opettajia vaikka näiden tulevien säästötoimenpiteiden piiriin kuuluu 25 % opettajista. Pahiten 5 % säästötoimista kärsivät lastentarhanopettajat, rehtorit sekä osa ammatillisista opettajista, jotka ovat vuosilomalain piirissä.

Opettajaryhmistä lastentarhanopettajat ovat matalapalkkaisimpia, ja tähän opettajaryhmään kohdistuvat kaikki säästötoimet.  Sunnuntaikorvaukset koskevat ympärivuorokautisissa päiväkodeissa työskenteleviä opettajia. Tämä herätti vilkasta keskustelua osallistujien keskuudessa. Miten työttömyyttä vähennetään, jos työssäolijoiden työmäärää lisätään entisestään? Opettajien työmäärän lisääminen ei tule parantamaan työttömyyttä vaan lisää sitä entisestään. OAJ on laskenut, että n. 10.000 opettajaa jää näiden toimien vuoksi työttömäksi. >> Lue lisää