Edunvalvontaa ja tukea – lähellä sinua!

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000 henkilöjäsentä. Yhdistykseen kuuluvat myös alueen FSL:n jäsenet. OAJ Pääkaupunkiseutu on perustettu 6.4.2011.

Lue tuoreimmat opetusalan uutiset OAJ:n uutiskirjeestä!
*****************

 

VOPE – VIRTAA OPELLE 4.-5.5.2019 Haikon kartano

Lauantai 4.5.2019 Haikon Villa

Ajankohtaista edunvalvonnasta, OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti esitteli VOPE-koulutuksen osallistujille alueyhdistyksen rakennetta, tavoitteita ja tehtäviä. Alueyhdistyksen tavoitteena on mm. vahvistaa alueellista ja paikallista toimintaa sekä tukea valtakunnan tason toimintaa. Alueyhdistys järjestää myös toimintaa kaikille opettajaryhmille ja jäsenyhdistysten jäsenille. OAJ Pääkaupunkiseudun opettajaryhmäkohtaiset jaostot järjestävät jäsenryhmille kohdennettua ja ajankohtaista toimintaa sekä koulutusta.

Edunvalvonnan luento-osuudessa kuultiin osallistujien toiveita, millaisia tilaisuuksia toivotaan alueyhdistyksen järjestävän sekä pohdittiin alueyhdistyksen viestintää. Osallistujia muistutettiin myös jäsenen tehtävästä ilmoittaa yhteystietonsa mahdolliset muutokset OAJ:n jäsensivujen kautta omiin jäsentietoihin.

Hanna Iso-Kuortti esitteli OAJ:n Työhyvinvoinnin teemavuodesta 2019-2020, teemavuoden sisällöistä. Ryhmätyön kautta osallistujilla oli mahdollisuus kertoa toiveitaan opettajan työhyvinvointia tukevista koulutustilaisuuksista ja sisällöistä alueyhdistykselle.

Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa kevääseen 2020 asti. Puheenjohtaja Iso-Kuortti päätti VOPE- koulutuksen edunvalvontaosuuden kertomalla tulevaan sopimuskauteen valmistautumisesta.

Lauantai 4.5.2019

Työhyvinvointiluento: Innostava työilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus

Elina Stirkkinen, näyttelijä ja kouluttaja / Improvisaatioteatteri Stella Polaris

Miten yhteistyö sujuu parhaalla mahdollisella tavalla? Mitä vaatisi, että tulisit yleisön eteen improamaan? Iltapäivässä oli luennon ohessa yhteistyö- ja –toimintaharjoituksia. Yhteisesti tilaisuudessa todettiin: ”Asiat, jotka toimivat esiintymislavalla- toimivat myös muualla”.

 

Sunnuntai 5.5.19

Sunnuntai tarjosi osallistujille mahdollisuuden opettajaryhmien tapaamisiin, virkistykseen ja lepoon omatoimisesti.

Koulutustiimi oli tavattavissa aamupäivällä Haikon Villassa. Osallistujille oli tarjolla Villassa Kahvibuffet koko aamupäivän. Ulkoilun ja levon lomassa käytiin antoisia keskusteluja.

VOPE-koulutus päättyi maittavaan lounaaseen Villa Haikossa.

Suurkiitos kaikille osallistujille! Toivottaa OAJ Pääkaupunkiseutu Koulutustiimi

 

Aika antaa ääni

Sunnuntaina 14.4.2019 ratkaistaan taas Suomen tulevaisuutta eduskuntavaalien muodossa. Kaikki muistanevat neljän vuoden takaa ne surullisenkuuluisat “Koulutuksesta ei leikata” -kyltit ehdokkaiden käsissä. Hallitus kuitenkin ryhtyi toteuttamaan ihan omaa visiotaan maan parhaaksi ja saimme kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksineen, ammatillisen reformin ja satojen miljoonien koulutussäästöt. Toki sitä ei käy kiistäminen, etteikö Suomi Oy tarvitsisi myöskin rakenteellisia muutoksia, mutta koulutuksen alasajo ei ole oikea tapa toteuttaa näitä muutoksia.

Vuosien 2012 ja 2019 välillä koulutuksesta on kokonaisuudessaan leikattu noin 2 miljardia euroa. On täysin selvää, että tälläisen mittakaavan leikkaukset romuttavat koulutusjärjestelmämme perustaa ja seurauksia maksetaan entistä kalliimmin tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Suomen koulutustaso on kääntynyt laskuun ja perusopetuksen tasa-arvoistava yhteiskunnallinen vaikutus rapautuu kovaa vauhtia. Koska matalan koulutustason periytyvyys on tutkittu tosiasia, alkaa Suomella olla kiire kääntää koulutustaso ja koulutuksen arvostus jälleen nousuun. Jos vertaa työllisyysastetta 18-64-vuotiaiden ryhmässä pelkän perusasteen suorittaneiden ja korkeakoulutettujen välillä, ero on 43% vs. 86%. On aika helppo ymmärtää, miksi koulutukseen on syytä panostaa ja kuinka paljon rahaa sillä säästetään pitkässä juoksussa. Valitettavasti nykyään poliittinen pitkäjuoksu taitaa olla maksimissaan noin 1-2 vuotta.

Mitä seuraavan hallituksen tavoitelistalle sitten tulisi asettaa? OAJ on laatinut omat tavoitteensa seuraavalle vaalikaudelle ja olisi toivottavaa, että näitä poliitikkojen keskuudesssa riittävällä tarkkuudella tutkittaisiin. Itselleni tulee helposti mieleen monia ehdotuksia kasvatus- ja koulutuskentän ongelmien korjaamiseksi. Varhaiskasvatuksessa olisi mukava nähdä riittävä määrä päteviä varhaiskasvatuksen opettajia, toimimassa riittävän pienissä ryhmissä. Perusopetuksen opettajan näkisi mielellään saavan keskittyä enemmän opetukseen ja tukea tarvitsevat oppilaat saisivat omassa luokassa tai pienryhmässä tarvitsemansa tuen, joka heille kuuluu. Ammatillisen puolen resurssit pitäisi saada sille tasolle, että opettajat voivat antaa opiskelijoille riittävän määrän laadukasta opetusta ja ohjata oppimisprosessia oikeasti, eikä vain paperilla. Lisäksi vuosityöaikaan siirtyminen jätti joidenkin aseman toisia heikommaksi ja tähän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuloksellisuustavoitteet voisivat olla pienemmässä roolissa ja perusrahoitus suuremmassa roolissa, kun korkeakoulujen rahoitusta tarkastellaan. Nämä nyt vain muutamia huomioita, joilla arkea koulutuskentällä voisi heti helpottaa.

Sitten siihen alkuperäiseen otsikkoon, äänestämiseen. OAJ on listannut sivuilleen opettajataustaisia ehdokkaita eri puolueista. Heitä äänestämällä voi tietysti olettaa, että koulutuskentän tuntemusta löytyy ja koulutuksen puolesta ollaan valmiita tekemään töitä. Ehkäpä näin. Puolueet ovat julkaisseet omia tavoitteitaan ja niitä lukemalla voi saada jonkinlaisen kuvan siitä, mitä kyseistä puoluetta äänestettyään on saamassa vastineeksi. Poliittinen muisti on kuitenkin lyhyt ja siksipä on hyvä lupausten lisäksi tarkastella aiempia tekoja. Tarkempia ohjeita en lähde äänestykseen antamaan, mutta käykää ehdottomasti äänestämässä ja ottakaa ehdokkaastanne ja hänen edustamastaan puolueesta selvää. Sitten vaan jännittämään, pysyykö takki.

Antti Karetie

OAJ Pääkaupunkiseudun 2. varapuheenjohtaja

 

Hiihtoloma ja vuosityöaika

Vuosityöaika on päivän sana. Ammatillinen toinen aste, OVTES- ja AVAINTA- sopimusalat,  on kyseisen asian kanssa ollut naimisissa jo syksystä 2016. Sitä sanottiin siinä vaiheessa kokeiluksi. Kokeilukausi piti kestää 1.8.2017 – 31.7.2021. Toisin kuitenkin kävi. Keväällä 2018 solmittu uusi sopimus sisälsi mahdollisuuden päättää  kokeilu jo 1.8.2018. Valtakunnan kuusi kokeiluoppilaitosta tekivät kukin omat ratkaisunsa. Pääkaupunkiseudun oppilaitoksista  kokeilun aloittivat 1.8.2017 Stadin ao. Helsingissä ja Varia Vantaalla. Kokeilujen päättäminen ja siirtyminen varsinaiseen sopimukseen tapahtui eri tahtiin eli Stadin ao. siirtyi 1.1.2019 ja Varia 1.8.2018.

Sopimuksessa ovat mukana E-osion opettajat  ja opot. Vuosityöaikaan lähti myös  Espoon OMNIA vuoden alusta.

Kaikki asian osaiset ja osattomatkin ovat varmasti tietoisia niistä perusteista, miksi ks. sopimusmalliin piti mennä. Siitä ei sen enempää. Mutta siitä enemmän, mikä on syytä kaikkien tiedostaa arvioidessaan tehdyn sopimuksen toteutusta itseään koskien.

Vuosityöaikasopimus on sopimus ja sopimuksia varten tarvitaan tavoitteita ja yhdessä tehtyjä sopimuksia, mitä tavoitteita lähdetään ajamaan.

Vuosityöaikasopimusta täytyy kehittää valtakunnan- ja paikallistasolla. Se tuskin on vielä valmis ja tuleekaan koskaan valmiiksi. Syystä, että oppilaitosten toimintaa säätelevät asiat muuttuvat nopeammassa tahdissa kuin aikaisemmin. Ammatillisen koulutuksen reformin tarkoitus oli muuttaa ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja kustannustehokkaammaksi. Reformiin liittyvä ammatillisen koulutuksen lain muutokset ja rahoituksen muuttumin, aiheuttivat kuitenkin sen, että muutoksia ja kehittämistä piti ja pitää tehdä aikaisempia resursseja vähemmällä.

Miten sitten hiihtoloma liittyy tähän asiaan tai siis vapaajakso, kuten sitä vuosityöaikasopimuksen mukaan nimitetään.

Siten, että sen aikana kävi selväksi,  että sekä lehtien palstoilla että somessa esiintyy asiasta niin omituisia tulkintoja ilman mitään järkevää suodatusta tai asioiden oikean laidan selvittämistä, että reaalioppilaistostoiminnassa toimijaa kummastuttaa.

Vuosityöaikasopimuskin on vain sopimus, jota työnantajan ja opetushenkilöstön välillä noudatetaan, yhdessä sovitaan ja seurataan sekä seurannan perusteella muutetaan tulkintaa ja suunnitelmia: henkilötasolla, työtapojen erilaisuudet huomioiden.  Jo ennen vuosityöaikasopimusta oli asioista sovittava ja toivottavasti tehdään niin vastakin. Sopimusyhteiskunnan perustoimintamalli, jossa jokaiselle löytyy väylät ja mahdollisuus, minkä kautta vaikuttaa asioihin – omiinsa erityisesti.

 

Leena Teittinen

OAJ PKS 1. varapuheenjohtaja
OAO-jaoston puheenjohtaja

Huolehdi, välitä, vaikuta!

Pääkaupunkiseudun alueella koulut, luokat sekä lapsi- ja opetusryhmät kasvavat ja muuttuvat inkluusion vahvistuessa yhä heterogeenisemmiksi. Alueellamme kasvatuksen ja opetuksen erityispiirre on jatkuvasti kasvava kieli- ja kulttuuriryhmien lasten ja nuorten määrä. Täällä on tavallista, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetusryhmissä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja nuorten määrä on noin 30% kun koko maan mittakaavassa 90%:ssa kouluista heitä ei ole ollenkaan tai on erittäin vähän.

Olemme huolissamme näistä lapsista ja nuorista. Olemme huolissamme heidän kielensä kehittymisestä ja kotoutumisesta, mutta olemme huolissamme myös heidän opettajistaan.

Varhaiskasvatuksessa noin joka neljännellä lapsella on kielitausta muu kuin suomi. Yle uutisoi viime syksynä valoisasti alueellamme olevasta harvinaisuudesta, päiväkodista, jossa koko päiväkodin kieli- ja kulttuuriryhmien lasten osuus on 100%. Yhä useammin kuulemme myös perusopetusryhmistä, joissa kielen oppijoiden määrä on jopa 70%. suunta on huolestuttava.

Opettajille tämä tarkoittaa lisääntynyttä työmäärää. Miten saada työaika riittämään kaikkeen työhön? Miten työtä voi rajata?

Varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetus- sekä vanhempainkeskustelut ja vartit venyvät, opetus hidastuu, opetuksen tueksi on otettava esimerkiksi kuvia, jos lapsi tai nuori ei osaa lukea tai ymmärrä kieltä. Myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön määrä kasvaa. Vanhemmat eivät pysty tukemaan nuoriaan, kun kielitaito tai kulttuurinen tietämys eivät riitä.

Opiskelijat väsyvät. Miten käy niiden opiskelijoiden, joiden kielitaito ei ole vahva? Miten heidän opiskeluaan voi tukea? Joutuuko opettaja tukemaan, opettamaan ja ohjaamaan heitä entistä enemmän?

Ammatillisen koulutuksen lähiopetus on vähentynyt, vaikka opittavaa on paljon. Lähiopetusta voi olla vain 1,5 päivää viikosta. Loppuviikko tulisi opiskella itsenäisesti – vaillinaisella kielitaidolla, ilman vanhempien tukea. Ammatilliset opettajat kokevat, etteivät ehdi tekemään työtä työajalla. Myös Yliopistot ja korkeakoulut kansainvälistyvät. Tämä tuottaa opetukselle lisäpaineita, koska opetusta annetaan yhä useammin muulla kuin suomen kielellä.

Työn kasvava kuormitus näkyy kaikilla asteilla opettajan lisääntyvänä työmääränä. Työn määrää halutaan rajata ja kaikki työ tehdä näkyväksi, työajalla tehtäväksi. Tämän vuoksi alueellamme on käynnissä määräaikaisia vuosityöaikakokeiluita yleissivistävässä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näitä tärkeitä kokeiluja seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, niistä kerätään tietoa – kokeilujen päätyttyä loppuarvioinnin ja analyysien kautta pohditaan, miten opettajien työaikaa kannattaisi kehittää. Ajankohtaisen tiedon kokeiluista ja niiden etenemisestä löydät OAJ:n kotisivuilta.

Eduskuntavaalit vaikuttavat, vaikuta sinäkin! Alueyhdistyksemme järjestää vaalitapahtumia sekä ennen vaaleja, että vaalien jälkeen. Opettajajäsenten kannattaa osallistua alueyhdistyksen järjestämiin ja tukemiin tapahtumiin, kuulla sekä haastatella ehdokkaita. Jokaisella äänellä on väliä, jokainen ääni koulutuksen puolesta on tärkeä!

Hanna Iso-Kuortti
OAJ PKS puheenjohtaja

Kansanedustajaehdokkaille tapaaminen opettajien kanssa

OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaos järjesti Educa-messujen yhteydessä lounastapaamisen pääkaupunkiseudun opettajien ja opetusalasta kiinnostuneiden kansanedustajaehdokkaiden kesken. Paikalla oli 130 opettajaa ja 11 ehdokasta. Ruokailun lomassa käytiin vilkasta keskustelua koulutukseen liittyvistä asioista.
Tilaisuuteen osallistuivat seuraavat ehdokkaat: Mika-Erik Walls,Mervi Katainen, Antero Eerola, Johanna Sydänmaa, Sari Sarkomaa, Pilvi Torsti, Antti Kaikkonen, Kimmo Tiilikainen, Mika Ebeling ja Sirkku Ingervo.
Tunnelmaa kohottamassa oli jousikvintetti Tapiolan Stringit.

Kansanedustajaehdokkaiden vaaliteemoihin voitte tutustua seuraavissa kohteissa

Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen, 44 v, Tuusula, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, valt. kand.

facebook.com/kansanedustajakaikkonen
twitter: anttikaikkonen

Sirkku Ingervo

Taistelen tasa-arvoisen maksuttoman koulutuksen, reilun perhepolitiikan ja puhtaan ilman puolesta!
Olen sitkeä koulutuksen, lähiöiden ja yksinhuoltajien puolustaja. Kokemusta jo 25 vuotta kuntapolitiikassa ja 2 kautta OAJ-valtuustossa ja HOAY:n hallituksessa.
Pidetään huolta maailman parhaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseista! Homekoulut kuntoon! Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Heikomman puolella.
www.sirkkuingervo.fi
Fb/sirkkuingervo
Twitter@sirkkuingervo

Sari Sarkomaa
http://www.sarisarkomaa.fi
http://www.facebook.com/sarkomaasari
http://fi.linkedin.com/in/sari.sarkomaa
http://Twitter.com/sarisarkomaa

 

LTOL-jaoston lounastapaaminen 17.1. 2019

LTOL-jaoston perinteinen lounastapaaminen varhaiskasvatusjohtajien kanssa 17.1.19 – mukana Helsingistä Satu Järvenkallas ja Niclas Grönholm, Espoosta Virpi Mattila ja Barbro Högström ja Vantaalta Sole Askola-Vehviläinen. Jaoston edustajat Salla Sutinen, Merja Laitinen, Johanna Karlsson, Anna Laakkonen ja Markus Ropponen.
Keskustelun aiheina mm. henkilöstön nimikkeet, tehtävänkuvaukset, opettajien saatavuus, henkilökuntarakenteen muutokseen valmistautuminen ja Espoon työaikamalli

Hypi seinille!

https://oajpaakaupunkiseutu.fi/wp-content/uploads/2018/11/pksoaj_redi.pdf

OAJPääkaupunkiseudun alueyhdistys yhdessä Irti Maasta -kiipeilykeskuksen sekä Koululiikuntaliiton kanssa tarjoaa OAJPKS:n jäsenille mahdollisuutta tutustua kiipeilyyn hintaan 5 euroa/kerta (norm. 16 €/hlö). Kiipeilykeskus sijaitsee kauppakeskus Redissä, 3 krs. elokuvateatteri Cinamonin vieressä. Tarkemmat saapumisohjeet löydät tästä linkistä. Osta tarjoustuote osoitteesta https://irtimaasta.fi/pks-tarjous. Saat sähköpostiisi sähköisen lahjakortin, jota voit käyttää kiipeilyvuoron varaamiseen osoitteessa irtimaasta.fi. Lahjakortti on voimassa 6 kk ostopäivästä. Lahjakorttia ei voi käyttää paikan päällä tehtäviin varauksiin. Tarjous on voimassa 21.12.2018 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Max 2 lippua / henkilö. Tuotteita on rajoitettu 200 kpl erä.